مربی گری جهانی

?دریافت حکم و ارتقا درجه به مربی گری جهانی توشیندو سنسی سعید خانزاده از دستان ریاست محترم سبک استاد طهماسبی، نماینده توشین دو در ایران و آسیا

coach

 

 

 

 

➖ توشین دو گیلان ??
➖ #سنسی_سعید_خانزاده

www.toshindo.ir
www.senseisaeed.ir
? @senseisaeed  Dragon Dojo

 

بارگذاری...
بارگذاری...