تمرین صبحگاهی

آخرین تمرین پایان سال توشین دو کاران گیلانی در بوستان مفاخر شهر رشت

toshindo guilan

در این تمرین کیک بوکس کاران شهر رشت نیز حضور داشتند و در محیطی صمیمی به آخرین تمرین مشترک در فضای باز پایان دادند.

sensei saeed toshindo

 

senseii saeed

 

سنسی سعید خانزاده

نماینده و رییس سبک نینجا توشین دو استان گیلان

آدرس باشگاه: رشت، یخسازی، رو به روی پمپ بنزین، باشگاه سلامت بخش

آموزش دفاع شخصی پیشرفته و سلاح سرد در رشت و استان گیلان

بارگذاری...
بارگذاری...