اردو رزمی-تفریحی نینجا رشت + کلیپ

اردو رزمی تفریجی نینجا کاران شهر رشت به مقصد گیلوند رود ماسوله.

این اردو به صورت مشترک با تیم کیک بوکسینگ شهر رشت برگذار شد.

 

دانلود کیلپ این اردو با اجرای تکنیک های پرتابی.

 

سنسی سعید خانزاده

نینجا رشت

توشین دو گیلان

بارگذاری...
بارگذاری...