آدرس باشگاه های نینجا

آدرس باشگاه های نینجا توشیندو استان گیلان:

 

باشگاه مرکزی:

رشت، یخسازی، ابتدای خیابان طالقانی، رو به روی پمپ بنزین چمارسرا

سنسی سعید خانزاده

روزهای فرد

 

 

باشگاه شماره دو:

بلوار لاکان، جنب شیرینی سرا، باشگاه حمید، روزهای زوج

سنسی ایمان دفاعی

 

بارگذاری...
بارگذاری...